The Bridging Principlesâ„¢

Dagelijks ontmoeten we verschillende mensen met verschillende gewoontes en verschillende manieren van communiceren. Dagelijks hebben we ook dicht bij huis te maken met onze buren, vrienden en collega’s, ieder met hun eigen culturele achtergrond.
Globalisering leidt tot steeds meer grensoverschrijdend handelsverkeer en contact met andere culturen. Daarbij stellen de huidige technieken ons in staat om direct te communiceren en zaken te doen met mensen over de hele wereld.
Vandaag de dag is diversiteit een gegeven en brengt nieuwe kansen met zich mee voor bedrijven en organisaties en voor samen werken tussen mensen van diverse culturele achtergronden. Een voordeel maar tegelijkertijd ook een uitdaging. Onbegrepen verschillen tussen mensen, kan leiden tot conflicten op lokaal en globaal niveau of juist een versterking van stereotypering, toename van wantrouwen en achterdocht. Met welke andere waarden en overtuigingen hebben we te maken?
Dit vraagt om een andere manier van communiceren en met elkaar omgaan.
En juist in die communicatie, schuilt de uitdaging en het gevaar; begrijpen we elkaar echt in wat we bedoelen?!
Een misverstand is snel geboren en heeft ongewild vergaande gevolgen…
Hoe kunnen we dit voorkomen of oplossen?
Er is een constante afstemming nodig om te zorgen voor een goede en effectieve communicatie.
De The Bridging Principlesâ„¢ biedt daar de concrete oplossing voor.

Wat zijn The Bridging Principlesâ„¢?

The Bridging Principlesâ„¢ zijn in Canada ontwikkelt en worden inmiddels wereldwijd toegepast. Het zijn vijf principes waarmee iedereen praktisch in staat is om bruggen te slaan tussen mensen om veilig en effectief met elkaar te communiceren en samen te werken.
The Bridging Principles™ zijn toepasbaar voor mensen uit alle windstreken, ongeacht afkomst, opleidingsniveau, leeftijd, taal, of andere achtergrond. Het biedt een concrete gezamenlijke taal, toegevoegd aan je eigen “taal”.

Het verschil

De meeste communicatie- en interculturele trainingen richten zich op informatieoverdracht gericht op de specifieke geschiedenis, protocollen en normen & waarden van één enkele (cultuur-) groep; je leert hoe het in een bepaald land of bepaalde cultuur werkt.
Alleen gaat het in de dagelijkse praktijk vaak anders. In onze huidige tijd is het onbegonnen werk om elke traditie, cultuur en omgangsvorm te kennen.
Met The Bridging Principlesâ„¢ krijg je antwoord op de onderliggende vraag: hoe kan ik effectief omgaan en samenwerken met mensen van verschillende achtergrond of cultuur, zonder voorafgaande kennis?
The Bridging Principlesâ„¢ slaan een brug tussen mensen vanuit elke culturele of maatschappelijke context, waar dan ook ter wereld!

De Trainers

The Bridging Principlesâ„¢ Seminars worden geleid door Master Facilitators Helga Meurs en drs. Barend Gerretsen. Beiden beschikken over een rijke ervaring in multiculturele en internationale trainingen.

Helga: “Everyone has an invisible sign hanging from their neck saying, ‘Make me feel important.’ Never forget this message when working with people.” – (Mary Kay Ash)
Barend: “The start of peace is accepting that even if somebody else doesn’t like chocolate, they can still be a nice person”.

De voordelen

Tijdens het seminar leer je de vijf individuele principes. Wij laten je zien en ervaren hoe je The Bridging Principlesâ„¢ praktisch kunt toepassen.
Of het nu je doel is om vriendschappelijk relatie met je buren te onderhouden, iets te ontwikkelen voor de lokale gemeenschap of een business-deal te sluiten.

Het bewust inzetten van The Bridging Principlesâ„¢ leert je:

  • Je zekerder en comfortabeler te bewegen in nieuwe en onbekende situaties.
  • Een gepaste eerste indruk te geven.
  • Een positieve en respectvolle ontmoeting met nieuwe culturen te creëren.
  • Sneller en efficiënter, nieuwe, professionele relaties, en samenwerking op te bouwen.
  • Misverstanden in cross-culturele communicatie te voorkomen en op te lossen.

The Bridging Principlesâ„¢ voorzien mensen van een praktische aanpak om effectief en respectvol, waar ter wereld dan ook, door nieuwe, onbekende culturele situaties heen te bewegen.

 

Meer weten, neem contact met ons op!